უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის

უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის:

. საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის საფასური შეადგენს – 1500 აშშ დოლარს წელიწადში.

. პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის საფასური შეადგენს – 2000 აშშ დოლარს წელიწადში.

გადახდის ფორმასწავლის საფასურის გადახდა წარმოებს უნაღდო ანგარიშწორებით, შესაბამისი თანხის გადარიცხვით GEU-ს ანგარიშზე.

საბანკო რეკვიზიტები:

მიმღები: შპს „ქართულ-ევროპული უმაღლესი სასწავლებელი“
საიდენტიფიკაციო  404391537
ანგარიშის  GE47TB7405936080100002
გადახდის დანიშნულება: სტუდენტის (სახელი და გვარი) სწავლის საფასური
მიმღების ბანკი: სს “თიბისი ბანკი”
ბანკის კოდი: TBCBGE22