სტუდენტთა სოციალური პროგრამის ფარგლებში დაფინანსება ბაკალავრებისათვის

სტუდენტებმა, სოციალური პროგრამის ფარგლებში დაფინანსების მისაღებად, 2017 წლის 29 სექტემბრის ჩათვლით უნდა მიმართოთ განცხადებით (თანდართული დოკუმენტებთან ერთად),  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ან შესაბამის ტერიტორიულ ორგანოს – საგანმანათლებლო რესურსცენტრს.

დეტალები იხილეთ ბმულზე  http://www.mes.gov.ge/content.php?id=4791&lang=geo