პროფესიული

11921694_937198846345821_6279714784127535121_n

ქართულ-ევროპული უმაღლესი სასწავლებელი ახორციელებს პროფესიული განათლების III, IV და V საფეხურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებს.

___________________________________________________________________________

III საფეხური – ოფისის მენეჯმენტი (მდივან რეფერენტი)

III საფეხური – საინფორმაციო ტექნოლოგიები

III საფეხური – ღონისძიებათა მომწყობი (ივენთ მენეჯმენტი)

___________________________________________________________________________

IV საფეხური – მცირე ბიზნესის მწარმოებელი (ბიზნესის

მენეჯმენტი)

___________________________________________________________________________

V საფეხური – მცირე ბიზნესის მწარმოებელი (ბიზნესის

მენეჯმენტი)

V საფეხური – სამედიცინო და ფარმაცევტულ მოწყობილობათა

ოპერატორი