ბაკალავრიატი

 

2015-2016 სასწავლო წლის საგაზაფხულო სემესტრის რეგისტრაცია  დასრულებულია.Caneta

2016-2017 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრზე რეგისტრაციის ვადები განისაზღვრება რექტორის ბრძანებით და გამოქვეყნდება ამავე ვებ-გვერდზე – geu.edu.ge