პროფესიული

2015-2016 სასწავლო წლის  რეგისტრაცია პროფესიულ პროგრამებზე  დასრულებულია.Caneta

2016-2017 სასწავლო წლისათვის პროფესიულ პროგრამებზე რეგისტრაციის  ვადა განისაზღვრება რექტორის ბრძანებით და გამოქვეყნდება ამავე ვებ-გვერდზე – geu.edu.ge