ახალი ამბები

GEU-ს პირველკურსელებს❗

18 სექტემბერს, 10:30 საათზე, გიწვევთ საზეიმო ღონისძიებაზე, რომელიც გაიმართება საქართველოს ხალხური და გამოყენებითი ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმში.

ღონისძიების ფარგლებში შეხვდებით და გაიცნობთ GEU-ს რექტორს და თანამშრომლებს, მოისმენთ სასარგებლო ინფორმაციას სწავლისა და სწავლების შესახებ, გაატარებთ სასიამოვნო დროს და გადმოგეცემათ სამახსოვრო სუვენირები.

მისამართი: თბილისი, შალვა დადიანის, 28 (თავისუფლების მოედანთან, თბილისის საკრებულოს მიმდებარე ტერიტორია)

გელოდებით !

...განაგრძეთ კითხვა →

2017-2018 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის სასწავლო განრიგი

2017-2018 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის სასწავლო განრიგი

...განაგრძეთ კითხვა →

თბილისის მერია სოციალურად დაუცველი სტუდენტების დასაფინანსებლად საბუთების მიღებას პირველი სექტემბრიდან იწყებს

ქ. თბილისის მერია იწყებს საბუთების მიღებას სოციალურად დაუცველი სტუდენტებისათვის შემოდგომის სემესტრის სწავლის საფასურის დასაფინანსებლად.

განცხადებები მიიღება 1 სექტემბრიდან 24 ნოემბრის ჩათვლით.
მისამართი: შარტავას ქ.  №7

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე https://www.facebook.com/DepartmentOfEducationSportAndYouthAffairs/photos/a.712806365481706.1073741829.711811415581201/1410446262384376/?type=3&theater

...განაგრძეთ კითხვა →

პირველკურსელთა რეგისტრაცია

აბიტურიენტმა, რომელმაც ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩაბარების შედეგების საფუძველზე მოიპოვა ქართულ-ევროპულ უმაღლეს სასწავლებელში საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის უფლება, სტუდენტის სტატუსის მოსაპოვებლად (ჩარიცხვის მიზნით) უნდა გაიაროს პირველადი ადმინისტრაციული რეგისტრაცია –  2017 წლის 04 სექტემბრიდან 11 სექტემბრის ჩათვლით.

რეგისტრაცია გულისხმობს სავალდებულო დოკუმენტების წარმოდგენას, სწავლის საფასურის გადახდას და ხელშეკრულების გაფორმებას.

რეგისტრაციისთვის აბიტურიენტმა...განაგრძეთ კითხვა →


სტუდენტთა სოციალური პროგრამის ფარგლებში დაფინანსება ბაკალავრებისათვის

სტუდენტებმა, სოციალური პროგრამის ფარგლებში დაფინანსების მისაღებად, 2017 წლის 29 სექტემბრის ჩათვლით უნდა მიმართოთ განცხადებით (თანდართული დოკუმენტებთან ერთად),  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ან შესაბამის ტერიტორიულ ორგანოს – საგანმანათლებლო რესურსცენტრს.

დეტალები იხილეთ ბმულზე  http://www.mes.gov.ge/content.php?id=4791&lang=geo

...განაგრძეთ კითხვა →

განისაზღვრა შიდა მობილობის ვადები 2017-2018 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისთვის

სტუდენტს შიდა მობილობით უფლება აქვს შეიცვალოს საგანმანათლებლო პროგრამა. შიდა მობილობაში მონაწილეობის უფლება აქვს სტუდენტს იმ შემთხვევაშიც, როცა მას შიდა მობილობის გამოცხადების მომენტისათვის შეჩერებული აქვს სტუდენტის სტატუსი.

შიდა მობილობის ვადები ქართულ-ევროპულ უმაღლეს სასწავლებელში 2017-2018 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისთვის

  1.  შიდა მობილობის შესახებ განცხადებების დაწერის ვადა:  2017 წლის 29 აგვისტოდან...განაგრძეთ კითხვა →

2017-2018 სასწავლო წლის აკადემიური კალენდარი


2017-2018 სასწავლო წლის სასწავლო პროცესის ვადები ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამებზე:  

ა) პირველსემესტრელთა  რეგისტრაცია (სავალდებულო დოკუმენტების წარმოდგენა და ხელშეკრულების გაფორმება)  – 4 სექტემბრიდან – 12 სექტემბრამდე;

ბ)  შემოდგომის სემესტრი:

  • ადმინისტრაციული რეგისტრაცია: 21 აგვისტოდან – 16 სექტემბრამდე;
  • აკადემიური რეგისტრაცია: 11 სექტემბრიდან – 16 სექტემბრამდე;
  • სააუდიტორიო აქტივობები: 18 სექტემბრიდან – 23...განაგრძეთ კითხვა →

პროფესიულ პროგრამებზე ჩარიცხვის მსურველთა საყურადღებოდ

ქართულ-ევროპული უმაღლესი სასწავლებელი აცხადებს მიღებას 2017-2018 სასწავლო წლისთვის  შემდეგ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე და ადგილებზე:

ა) საინფორმაციო ტექნოლოგიები, III საფეხური – 12 ადგილი;

ბ) ინგლისურენოვანი საინფორმაციო ტექნოლოგიები, III საფეხური – 12 ადგილი;

გ) ღონისძიებათა მომწყობი (ივენთ მენეჯმენტი), III საფეხური – 10 ადგილი;

დ) მცირე ბიზნესის...განაგრძეთ კითხვა →


აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის შედეგები

აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის  შედეგები

ქართულ-ევროპული უმაღლესი სასწავლებელის რექტორის 2017 წლის 09 ივნისის №3-02/039 ბრძანებით განსაზღვრული საკონკურსო კომისიის 2017 წლის 27 ივლისის გადაწყვეტილებით (ოქმი №2) ქართულ-ევროპულ უმაღლეს სასწავლებელში ბიზნესისა და მეცნიერებათა ფაკულტეტზე არჩეულ იქნენ:

ა) პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე

1 ხათუნა გაბიცინაშვილი მიმართულება ბიზნესის ადმინისტრირება;

დარგი/სპეციალობა...განაგრძეთ კითხვა →


საკონკურსო კომისიის მიერ გასაუბრებაზე დაშვებულ კონკურსანტთა სია და შესაბამისი გასაუბრების განრიგი

შპს-ქართულ-ევროპულ უმაღლეს სასწავლებელში  აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად 2017 წლის 12 ივლისს გამოცხადებული ღია კონკურსი

საკონკურსო კომისიის მიერ გასაუბრებაზე დაშვებულ კონკურსანტთა სია და შესაბამისი გასაუბრების განრიგი

კონკურსანტის გვარი და სახელი საკონკურსო

მიმართულება

საკონკურსო პოზიცია გასაუბრების განრიგი
თარიღი დრო
1 ჭელიძე არჩილ სოციალური...განაგრძეთ კითხვა →

Older Entries »